Cikkek

Pólik Imre, Terlaky Tamás, Belsőpontos algoritmusok önreguláris távolságfüggvénnyel, Alk. Mat. Lapok 22 (2004) 163-184.

Előadások

Nemkonvex kvadratikus egyenlőtlenségrendszerek pontos dualitással, ELTE TTK Folytonos optimalizálás szeminárium, 2004. július 6.

Szemidenit optimalizálás és az S-lemma, BME Optimalizálás szeminárium, 2011. október 6. (A témában további érdekes anyagok: S-lemma cikk, szemidefinit kurzus)

Szemidefinit optimalizálási feladatok megoldásának numerikus kérdései, Szemidefinit optimalizálás elmélete és alkalmazásai worskhop, Magyar Tudományos Akadémia, 2012. november 21.

Pivotalgoritmusok implementálásának numerikus kérdései, BME Optimalizálás szeminárium, 2012. november 22.

Szimmetriák az egészértékű programozásban, BME Optimalizálás szeminárium, 2014. október 2.

Szakdolgozat

Lineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusainak újszerű vizsgálata, ELTE TTK matematikus szak (2002) Témavezető: Dr. Illés Tibor